Service
    
Service op BigBen tabakspijpen
U dient er rekening mee te houden dat een pijp, hoe stevig zij ook is, altijd kwetsbaar blijft. Houd de pijp altijd goed schoon met pijpbestek en pijpenrager. Wij verwijzen graag naar onze tips over de behandeling, nazorg en onderhoud van uw pijp. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over uw BigBen pijp dan kunt u deze ten alle tijden naar ons opsturen.

Garantie
Indien uw tabakspijp een defect vertoont dat volgens u onder de garantie voorwaarden behoort dan verzoeken wij u zich te wenden tot het verkoopadres van uw tabakspijp. Deze zal de verdere afwikkeling van uw reparatie voor u verzorgen.

Buiten de garantie
Heeft u een probleem met uw pijp dat buiten de garantie valt dan zullen voor deze reparatie kosten in rekening worden gebracht. Het betreft loonkosten, kosten voor onderdelen en verzendkosten. Voor de afwikkeling vna de reparatie kunt u zich tot het verkooppunt voegen waar u de tabakspijp destijds heeft gekocht. Deze zal de verdere afwikkeling voor u verzorgen. Indien u ervoor kiest de reparatie van uw BigBen of Hilson pijp zelf af te wikkelen dan verzoeken wij u vriendelijk om deze pijp naar ons op te sturen onder begeleiding van een briefje met hierop duidelijk vermeld:
- Naam, adres postcode, woonplaats en telefoonnummer
- Korte omschrijving van de klacht / het defect

Voor een indicatie van de kosten verwijzen wij naar het overzicht waarin de meest voorkomende reparaties met bijhorende kosten staan vermeld. Hiernaast dient u wel nog rekening te houden met verzendkosten. Indien de reparatiekosten de genoemde bedragen aanzienlijk overschrijden, dan zal er contact met u worden opgenomen met de vraag of u de reparatie - tegen het aangegeven bedrag - wenst voort te zetten.

Wij verzoeken u vriendelijk alvorens verzending van uw pijp deze volledig schoon te maken en vervolgens gebruik te maken van deugdelijk verpakkingsmateriaal. Het versturen van uw pijp geschiedt op eigen risico.

U kunt uw reparatie opsturen naar:
E. Gubbels BV
Oude Trambaan 27a
6049 GT  HERTEN

Service op Aanstekers (excl. Zippo)

Een aansteker is een vernuftig gebruiksartikel. We verwachten op ieder gewenst moment een vlammetje. Heel veel kleine onderdeeltjes tezamen produceren de gewenste vlam. Indien één onderdeel diensten weigert blijft de vlam achterwege. Onder de strenge voorwaarde dat de aansteker (niet al te lang geleden) door uw leverancier bij ons is ingekocht neemt onze reparatie afdeling uw aansteker graag in behandeling. Wij zijn wederom afhankelijk van onze leveranciers ten aanzien van de beschikbaarheid van onderdelen en kunnen derhalve niet jarenlang service blijven verrichten omdat sommige onderdelen naar verloop van tijd niet meer verkrijgbaar zijn.

Het is van belang dat u op de hoogte bent van onderstaande voorwaarden:

Aanstekers onder garantie:
Heeft u een defekt aan uw aansteker dat onder de garantievoorwaarden valt, dan kunt u zich wenden tot het aankoop adres van uw aansteker. Deze zal met u de noodzakelijke gegevens opnemen en de verdere afwikkeling van de reparatie voor u verzorgen. De gerepareerde aansteker kunt u na verloop van tijd ook weer bij dit adres ophalen.

Indien de schade valt onder de garantie voorwaarden, dan is de reparatie uiteraard geheel kosteloos. U dient dan wel bij het inleveren van uw defekte aansteker het garantiebewijs, danwel aankoopbewijs te overleggen. Een afschrift hiervan zal met de aansteker aan ons worden toegezonden. Zonder deze bescheiden worden géén kosteloze reparaties verricht.

Aanstekers buiten garantie:
Heeft u een defect aan uw aansteker dat buiten de garantie voorwaarden valt, dan zullen hiervoor de reparatie kosten in rekening worden gebracht. Het betreft de loonkosten, kosten voor onderdelen en verzendkosten. Gelieve u ervan te overtuigen of de aansteker nog wel voor reparatie in aanmerking komt. Onze reparatie afdeling hanteert namelijk strenge en strikte regels. Helaas kunnen wij uitsluitend aanstekers repareren van merken die door ons werden verkocht c.q. nog steeds worden verkochte. Van aanstekers die inmiddels geruime tijd uit ons assortiment zijn verdwenen kunnen simpelweg niet meer gerepareerd worden. U kunt zich tot het verkoopadres wenden waar u de aansteker destijds gekocht heeft of de aansteker direct naar ons versturen. Voor wat betreft de kosten van reparatie dient u rekening te houden met een minium bedrag van € 30,00 per ingezonden reparatie (ongeacht of u besluit de reparatie voort te zetten (zie hieronder). In dit bedrag zijn de loonkosten inbegrepen, alsook de kosten voor onderdelen en verzendkosten. Indien blijkt dat de reparatiekosten het bedrag van €30,00 overschrijden, zal er contact met u worden opgenomen met de vraag of u de reparatie - tegen het aangegeven bedrag - wenst voort te zetten.

Gelieve bij inzending van de aansteker duidelijk de te vermelden:

 • Naam, straat, postcode, woonplaats EN telefoonnummer (afzender - het adres waar de aansteker naartoe retour gezonden dient te worde
 • De specifieke klacht van de aansteker

Tevens wijzen wij er op dat u deugdelijk verpakkingsmateriaal dient te gebruiken en wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of beschadiging van de aansteker tijdens het insturen van uw aansteker.

U kunt de aansteker versturen naar:
E. Gubbels BV
Oude Trambaan 27a
6049 GT  HERTEN

Enkele tips
Zorg er steeds voor dat stof, tabak, zand e.d. geen kans krijgen in het binnenwerk van uw aansteker te komen. Mocht dit echter toch gebeuren, laat uw aansteker dan zo spoedig mogelijk schoonmaken om verdere schade aan onderdelen te voorkomen.

 • Vuile branders veroorzaken weigeringen.
 • Probeer niet zelf een defecte aansteker te repareren. U maakt de schade meestal groter omdat u de juiste onderdelen en gereedschap niet heeft. Bedenk bovendien dat water, vet, olie e.d niet in een aansteker thuis horen.
 • Steek geen kaarsen aan met uw aansteker.
 • Draai nooit onnodig aan de vlamregelaar. Branders en regelaars zijn vaak zeer gecompliceerd en de kans op lekkage wordt vergroot door het teveel draaien aan de regelaar.
 • Draai nooit de vlam te laag of helemaal weg. Dit is funest voor elke brander.
 • Wacht tenminste een halve minuut na het vullen om uw aansteker weer te gebruiken. Voor alle soorten elektrische aansteker geldt: druk rustig op de ontstekingsknip. Het zeer snel achter elkaar aanknippen van de aansteker verkort de levensduur van het ontstekingsmechanisme in grote mate.
SmokeStik aftersale


Om u nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn kunt u bij klachten op producten van Smokestik contact opnemen met Elevenly BV. De procedure werkt als volgt: indien een klant bij u komt met een klacht kunt u bellen naar Elevenly (telefoonnummer: 084 876 6484). Zij sturen het gewenste onderdeel indien mogelijk nog diezelfde dag naar u toe samen met een gefrankeerde retourenvelop waarmee u het defecte onderdeel kunt terugsturen.
Zippo AftersaleVoordat u u
w Zippo aansteker voor reparatie instuurt, lees dan allereerst nog even de instructies op de website van Zippo: www.zippo.nl --- 'Klantendienst'

U kunt uw defecte Zippo versturen aan:

Zippo European Repair Clinic
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein Germany

Om er zeker van te zijn dat uw Zippo niet zoek raakt, kunt u deze het beste aangetekend versturen. Voor optimale bescherming van uw Zippo bij verzending kunt u hem het beste gebruik maken van de speciale zakjes met lucht bubbels aan de binnenzijde. Vergeet niet om een briefje bij te voegen met de problemen van uw Zippo. Let wel: de garantie geldt uitsluitend op het binnenwerk en de mechanische werking van de aansteker. Denk vooral ook aan vermelding van

 • retour adres
 • telefoonnummer 
 • eventueel het email adres.

Zippo repareert uw Zippo gratis en stuurt deze na reparatie franco aan u retour. 

Copyright © E. Gubbels BV - Alle rechten voorbehouden. - Voorwaarden - Privacybeleid